Tarieven grafrechten per 1-1-2023 Tarieven grafrechten per 1-1-2023
Grafrechten begraafplaats Nijland per 1-1-2023

Aankoop recht  van begraven:
Enkel graf:         € 150,00
Dubbel graf       €  300,00
De aankoop recht van begraven is aan voorwaarden verbonden. Inlichten hierover bij de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Nijland.  

Jaarlijkse grafrechten :
Enkel zonder grafzerk € 18,05 per jaar  
Dubbel graf, zonder grafzerk € 36.10 per jaar
Enkel graf met staande grafzerk € 25,65 per jaar
Dubbel graf met een staande grafzerk € 43,70 per jaar
Enkel graf met staande grafzerk en voorplaat: € 40,50 per jaar
Dubbel graf met staande grafzerk en voorplaat: € 63,40 per jaar

Vooruitbetaling:
De grafrechten kunnen eventueel voor maximaal 20 jaar vooruit worden betaald.  Idem grafrechten, inclusief onderhoud grafsteen.
Tarieven op aanvraag beschikbaar.
 
terug