info begraafplaats info begraafplaats
Informatie begraafplaats: dhr. S. Heerschop
email: s.heerschop@ziggo.nl
tel. 0515569571
 
Algemene informatie, tarieven begraafplaats Algemene informatie, tarieven begraafplaats
Tarieven begraafplaats vanaf: 01-11-2023

Aankoop recht van begraven: per graf € 125;
urnenruimte t.b.v. urnenbak is 50%;
urnenzuil zonder urnenruimte is 30%.

Openen en sluitengraf € 800 en geldt voor leden van de begrafenisvereniging DLE en Nijlanders. Voor het openen en sluiten  van een urnengraf € 100 voor leden en Nijlanders.
Kosten grafbrief € 25.
Afkoopbedragen/vooruitbetaalde grafrechten op aanvraag beschikbaar. 
Jaarlijkse grafrechten: per graf € 18,05; urnengraf € 9,10; grafzerk € 7,60; per bed per graf € 14,80.

Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters op 1 oktober 2023
 
kerkhof kerkhof

 

Bij begrafenissen tot omstreeks 1980 werden onder klokgelui zonder uitzondering drie omgangen gehouden: twee rond het geopende en een rond het toegeworpen graf. Tegenwoordig wordt voor de begrafenis één en na de begrafenis één omgang gehouden, tenzij de nabestaanden van de overledene dat anders willen.

De begrafenissen worden meestal verzorgd door de plaatselijke in 1930 opgerichte begrafenisverening "De Laatste Eer". De dragers dragen de overledene naar zijn of haar laatste rustplaats. Vaak voorafgaand door een omgang om het kerkhof.

Om de juiste plaats van een graf te kunnen bepalen is het kerkhof sinds ongeveer 1900 verdeeld in rijen. De nummers vindt u op de kerkmuur en/of paaltjes. Elke rij telt weer een aantal graven.

Het onderhouden van het kerkhof is een hele klus. Het is niet alleen het in het groeiseizoen wekelijkse maaien, maar ook de heg moet regelmatig geknipt worden. Het egaliseren en inzaaien behoort tot de regelmatig terugkerende werkzaamheden. Al deze werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan.

Voor de uitgifte van graven gelden strikte voorwaarden. Zie hiervoor het reglement en dan met name artikel 13.(submenu: tarieven en relement) 

Een interessante website is :http://www.graftombe.nl
kiezen voor Friesland, Wymbritseradiel, Nijland.
U vindt hier niet alleen informatie over begravingen op het kerkhof in Nijland, maar op heel veel begraafplaatsen in Nederland.