Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburg

Secretaris:             M. Sieperda-de Boer

Penningmeester:     H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
8 mei   €75,65 Noodhulp Nigeria
15 mei €71,05 Binnenlands Diaconaat: De Glind
22 mei €30,85 Stichting Opkikker
26 mei €34,10 Kerk in Actie: Mensenkinderen
29 mei €189,75 Noodhulp Oekraïne
5 juni   €99,30 Kerk in Actie: Zuid-Afrika
De diaconie heeft indien nodig de collecteopbrengsten aangevuld tot €100. We bedanken ook allen die hun gaven geven via een bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen: het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad.

Collectedoelen
19 juni St. Aanloophuis Oer de Brêge, Heerenveen
26 juni Binnenlands diaconaat: Hulp aan mensen zonder papieren
3 juli   Werelddiaconaat: India
10 juli Hulp aan gehandicapte kinderen in Indonesië
17 juli World Servants
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 8 mei dhr. G. Gerbrandy, Koarnleane; 15 mei dhr. en mw. Piersma-Wiebenga, Jongedyk; 22 mei dhr. J. Spoelman, Roordastrjitte; 26 mei mw. A. Haringa, Botniastrjitte; 29 mei dhr. S. van Berkum, Singel; 5 juni mw. M. Punter-Schotanus, Roordastrjitte.

Terugblik: Diaconiereisje naar Joure

Het diaconiereisje op 18 mei jl. werd een prachtig geslaagde middag. We hebben met flink gezelschap genoten van een rondleiding in het Museum Joure en heerlijk gegeten in het restaurant ‘De Jouster Toer’. Mooi dat zoiets weer kan. Graag tot de volgende keer!


Verjaardagbusjes
De verjaardagbusjes zijn weer geleegd en hebben tezamen het mooie bedrag van €568,10 opgebracht. Alle lopers worden hartelijk bedankt, zij hebben inmiddels een attentie ontvangen. Ook alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun gaven!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Opbrengst Pinksterzendingsweek 5 t/m 12 juni

De opbrengst van de pinksterzendingsweekcollecte Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika is 576,55 euro. DE collectanten en de gevers bedankt voor deze mooie opbrengst. Mooi dat U ons zo trouw steunt.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
 
Sparen voor kerk in Actie Sparen voor kerk in Actie
Van mei 2021 tot mei 2022 is er in Nijland weer gespaard voor ‘Kerk in Actie’. De opbrengst is als volgt: 36.170 postzegels, 6.503 kaarten, 142 munten, 122 geboortekaartjes, 33 cartridges en 10 mobieltjes. Een geweldig resultaat! Hierin is ook de opbrengst van de spaaracties in de protestantse gemeenten van Heeg en Oosthem, Abbega en Folsgare begrepen. Allen die hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt. In 2021 was de totale opbrengst landelijk €20.382,30 (€17.245 via postzegels en kaarten en €3.137,30 via cartridges en mobieltjes). Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en komt ten goede aan projecten voor de naaste, dichtbij en ver weg. Met de opbrengst van de spaaractie kunnen weer veel mensen worden ondersteund. Nogmaals dank voor uw medewerking en betrokkenheid!

Antsje van Popta