Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Opbrengst Pinksterzendingsweek 5 t/m 12 juni

De opbrengst van de pinksterzendingsweekcollecte Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika is 576,55 euro. DE collectanten en de gevers bedankt voor deze mooie opbrengst. Mooi dat U ons zo trouw steunt.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
terug