Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburgh

Secretaris:             A. Hofstra-Spijksma

Penningmeester:   H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
01 okt.  € 59,00 Werelddiaconaat Kerk en Israël
08 okt. € 58,90 Artsen zonder Grenzen
15 okt. € 62,65 Stichting Wilde Ganzen
22 okt.  € 87,15 Werelddiaconaat Indonesië
Hartelijk dank voor uw/jullie gaven!

Bloemengroet
De bloemen uit de kerkdienst zijn met een hartelijke groet gegaan naar:
01 oktober Fam. Makkink, Sneek.
08 oktober Dhr. G.H. Gerbrandy, Koarnleane.
15 oktober Mevr. H. Beuckens-Winia, Tramstrjitte.
22 oktober Dhr. F. Louwsma, Tramstrjitte.

Koffie/ Ontmoetingsochtend
Op woensdag 8 november organiseert de diaconie de eerste koffieochtend. Op deze morgen hebben we de kaarsenmaker Vonk! uitgenodigd. Tevens kunt u ook kaarsen kopen.
U bent van harte welkom om 10.00 uur in de Mande.

Open maaltijd
De 2e open maaltijd, is op dinsdag 14 november, in consistorie van de kerk
U kunt zich weer opgeven op het formulier achter in de kerk of bij Anita Hofstra.

Namens de diaconie,
Anita Hofstra
 
Sparen voor Kerk in Actie Sparen voor Kerk in Actie
Het resultaat van de spaaractie in Nijland voor “Kerk in Actie” was weer overweldigend. Over de periode van mei 2022 tot mei 2023 was de opbrengst als volgt: 40.005 postzegels, 5.939 kaarten, 134 munten, 57 geboortekaartjes, 53 cartridges en 7 mobieltjes. Hierin is ook de opbrengst van de spaaractie in de protestantse gemeente van Heeg begrepen en bijdragen van inwoners van Oosthem. Een speciale vermelding verdient onze oud-dorpsgenoot mevrouw T. Adema-Smit die in haar tegenwoordige woonplaats Wommels heel actief is voor de spaaractie. Allen die hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt.
In 2022 was de totale opbrengst landelijk € 24.429,68 via postzegels en kaarten en
€ 3.204,30 via cartridges en mobieltjes. Ook buitenlands geld en geboortekaartjes leveren geld op.
Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en komt ten goede aan projecten voor de naaste dichtbij en ver weg. Met de opbrengst van de spaaractie kunnen weer veel mensen worden ondersteund.
Nogmaals dank voor uw medewerking en betrokkenheid.
Antsje van Popta

 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Najaarszendingsweek van 5 tot 12  november

Het jarenlange gewapende conflict in Columbia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen.
Janet Bierman is uitgezonden naar Columbia als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving en kerk en leidt zij daar predikanten op.
Najaarszendingsweek van 5 tot 12  november
Het jarenlange gewapende conflict in Columbia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen.
Janet Bierman is uitgezonden naar Columbia als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving en kerk en leidt zij daar predikanten op.

Namens de commissie: Cor Feenstra
 
Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
Het beleidsplan van de Diaconie maakt onderdeeel uit van het beleidsplan van onze kerk. Deze is hier te vinden.