Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburg

Secretaris:             M. Sieperda-de Boer

Penningmeester:     H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
3 apr    €60,40 Kerk in Actie: Moldavië
10 apr  €60,41 Regionaal: Kinderen in armoede
14 apr  €155,60 Werelddiaconaat: Indonesië
17 apr  €128,60 Werelddiaconaat: Libanon
24 apr  €65,60 Binnenlands diaconaat: AZC
1 mei   €42,20 Regionaal: Budgetmaatjes Friesland
De diaconie heeft indien nodig de collecteopbrengsten aangevuld tot €100. We bedanken ook allen die hun gaven geven via een bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen: het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad.

Collectedoelen
15 mei Binnenlands diaconaat: de Glind
22 mei Diaconie
26 mei Kerk in Actie: Mensenkinderen
29 mei Noodhulp Oekraïne
5 juni   Kerk in Actie: Zuid-Afrika
12 juni Minimacamping A. Weima, Opeinde

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 3 apr. mw. Y. Gerbrandy-Odolphie, Skieppeleane; 10 apr. dhr. en mw. Seffinga-de Boer, Smidstrjitte; 14 apr. dhr. H. Kuipers en mw. M. van de Veght, Roordastrjitte en aan dhr. en mw. Feenstra-Hazenberg, Hoedemakersstrjitte; 17 apr. dhr. en mw. Bootsma-Mollema, Botniastrjitte; 24 apr. dhr. F. Hoogma, Roordastrjitte; 1 mei dhr. en mw. Makkink-van Dam, Sneek.

Legen verjaardagbusjes
De diaconie wil graag de verjaardagbusjes legen. Daarom vragen we de lopers om de busjes vóór 25 mei a.s. in te leveren bij Cor Feenstra, Ingenawei 14. Alvast bedankt!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Pinksterzendingsweek 5 t/m 12 juni
Het doel van de Pinksterzendingscollecte is dit jaar: ‘Zuid-Afrika. Bijbel brengt arme boeren in actie’. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingshulporganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert de boeren ook hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen, zodat er een structurele verbetering van de levensomstandigheden optreedt. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij u aan! Laat het pinkstervuur ook u verwarmen.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra