Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburgh

Secretaris:             A. Hofstra-Spijksma

Penningmeester:   H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten:
02 april € 81,55          Kledingbus Sûd West Fryslân
06 april € 145,90        De Schuilplaats Sneek
09 april € 126,15        Werelddiaconaat Moldavië
16 april € 86,10          Kinderhulp
23 april € 70,25          Camping Appie Wijma Harkema
30 april €49,60           Zending over Grenzen Albanië
Hartelijke dank voor uw/jullie gaven

Bloemengroet
De bloemen uit de kerkdienst zijn met een hartelijke groet gegaan naar: 2 april Yvonne Feenstra-Altenburg Singel, 6 april Witte Donderdag mevr. A.H. Feenstra-Robijn Bolsward en mevr. A. Lycklama à Nijeholt-Ykema Bolsward, 9 april Fam. Breeuwsma-Gerlofs Hoedemakerstrjitte, 16 april mevr. A. Reijenga-Abma Wommels, 23 april dhr. A. Gerbrandy Bolsward, 30 april Fam. Bootsma-Mollema Botniastrjitte.

Bloemenbusje
U kunt uw bloemenbusje (verjaardagsbusje) inleveren bij Cor Feenstra op dinsdag 30 mei tussen 10.00 en 12.00 uur.

Namens de diaconie Anita Hofstra- Spijksma
 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Pinksterzendingsweek collecte 28 mei tot 4juni!

Dit jaar wordt de pinksterzendingsweek collecte niet als deur collecte gedaan. De pinksterzendingscollecte wordt in de kerkdienst van pinksterzondag 28 mei in de kerk gedaan.
U kunt en mag uw gift ook geven op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 78 RABO 0142339652.
Van harte aanbevolen.
De zendingscommissie komt graag in november weer bij U langs voor de najaarszendingsweek collecte. 

De opbrengst van de voorjaarszendingsweek collecte: Samen bijbel lezen opent deuren in Palestina” is 534,12 euro.
De zendingscommissie bedankt de gevers en de collectanten voor deze mooie opbrengst.

Namens de commissie: Cor Feenstra
 
Beleidsplan Diaconie Beleidsplan Diaconie
Het beleidsplan van de Diaconie maakt onderdeeel uit van het beleidsplan van onze kerk. Deze is hier te vinden.