Algemeen Algemeen

Voorzitter:              S. Yska-Sterkenburg

Secretaris:             M. Sieperda-de Boer

Penningmeester:     H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
10 juli €110,65 Hulp bij handicap Indonesië
17 juli €86 World Servants
31 juli €106,55 Diaconie Nijland
14 aug €103 Kerk in Actie: Zending Egypte
Dank voor uw gaven!

Collectebestemmingen
4 sept  Werelddiaconaat: Myanmar
11 sept Kinderen en Armoede in Fryslân
18 sept Kerk in Actie: Zending Syrië, de kerk als plek van hoop en herstel
25 sept Kerk in Actie: Zending Columbia, vrouwen als vredestichters
2 okt    Kerk en Israël
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 10 juli mw. F. Wiersma-Faber, Hottingawei; 17 juli mw. H. Beuckens-Winia, Tramstrjitte; 31 juli dhr. en mw. Bootsma-Mollema, Botniastrjitte; 14 aug mw. A. Spijksma-Piersma, Hottingawei.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
De opbrengst van de pinksterzendingsweekcollecte voor het project ‘Bijbel brengt arme
boeren in actie’ in Zuid-Afrika heeft €576,55 opgebracht. De zendingscommissie wil de collectanten en de gevers bedanken voor deze mooie opbrengst. Mooi dat u door al die jaren de zendingsprojecten zo trouw steunt!

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra

 
 
Sparen voor kerk in Actie Sparen voor kerk in Actie
Van mei 2021 tot mei 2022 is er in Nijland weer gespaard voor ‘Kerk in Actie’. De opbrengst is als volgt: 36.170 postzegels, 6.503 kaarten, 142 munten, 122 geboortekaartjes, 33 cartridges en 10 mobieltjes. Een geweldig resultaat! Hierin is ook de opbrengst van de spaaracties in de protestantse gemeenten van Heeg en Oosthem, Abbega en Folsgare begrepen. Allen die hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt. In 2021 was de totale opbrengst landelijk €20.382,30 (€17.245 via postzegels en kaarten en €3.137,30 via cartridges en mobieltjes). Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en komt ten goede aan projecten voor de naaste, dichtbij en ver weg. Met de opbrengst van de spaaractie kunnen weer veel mensen worden ondersteund. Nogmaals dank voor uw medewerking en betrokkenheid!

Antsje van Popta