Boekje rondom Pasen van de PKN Nijland

De Heer is waarlijk opgestaan!

meer
 
Nieuwsbrief kerkdiensten na Corona!

meer
 
Beleidsplan PKN Nijland 2020-2023

Kerkenraad PKN Nijland

meer
 
Brief van de Classis Fryslan 12 maart 2020

meer
 
Beleidsplan 2016-2019

In december 2015 heeft de kerkenraad, na een presentatie en inspraak op de gemeenteavond in november, het nieuwe beleidsplan van onze gemeente vastgesteld. Het is 'een plaatsbepaling, intentieverklaring en richtlijn voor de komende vier jaren' (p. 4). Hier kunt u het eens goed nalezen.

meer