Zondag 7 mrt 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Kerkdienst: 3e zondag in de veertigdagentijd
Organist: Taeke van Popta

Collecten        1. Diaconie: Colombia 2. Kerk
De dienst is ook te bekijken en te beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824
 

terug