zondag 15 augustus 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. M.J. de Waal te Haarlem
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Collecte          1. Pakistan 2. Kerk

De dienst is ook te bekijken en te beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824

terug