zondag 31 oktober 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Kerkdienst met Viering Heilig Avondmaal
Organist: Taeke van Popta

Collecte          Kerk in Actie: Indonesië
Uitgangscollecte         Kerk
 

terug