zondag 26 juni 2022 om 09.30 uur

Tuindienst in de Pastorietuin mmv ons Fanfarekorps CMV Excelsior
Voorganger(s): Ds. Hans de Waal
Organist: Dirigent Jan Hibma

1e collecte       Kerk
2e collecte       Diaconaat: ongedocumenteerden
Koffiedrinken na de dienst
 

terug