zondag 2 april 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst: Palmpasen!
Voorganger(s): Ds. K. van Marrum uit Spannum
Organist: Wim Dijkstra

Collecte:        
1. Kledingbus S. W. Fryslân
2. Kerk
Uitgangscollecte: JOP jeugdwerk
Kindernevendienst: Alle kinderen maken een mooie Palmpasen stok!
 

terug