zondag 10 maart 2024 om 09.30 uur

Kerkdienst in Folsgeare (Biddag)
Voorganger(s): Ds. Jan Finnema te Ooosthem

Op zondag 10 maart is er een gezamenlijke bidstond voor gewas en arbeid in de kerk van Folsgare met onze gemeente van Nijland

terug