zondag 21 april 2024 om 09.30 uur

Kerkdienst en Kindernevendienst
Voorganger(s): Ds. M. Roepers uit Achlum
Organist: Taeke van Popta

Collecte          1.Aanloophuis Leeuwarden
                        2.Kerk
                        Uitgangscollecte: Kinderkerk
Kindernevendienst
 

terug