zondag 5 mei 2024 om 09.30 uur

Kerkdienst op bevrijdingsdag
Voorganger(s): Mevrouw H. Plantinga-Folkertsma uit Workum
Organist: Jan Sterenberg

Collecte          1. Kerk in Actie: Oekraïne
                        2. Kerk
 

terug