zondag 22 mei 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): De heer Bob de Boer te Bolsward
Organist: Taeke van Popta

Collecte          1. Diaconie 2. Kerk
Uitgangscollecte        Missionair werk
 

terug