Moderamen van de PKN te Nijland Moderamen van de PKN te Nijland
Het moderamen van onze kerk (het dagelijks bestuur), bestaat uit de volgende personen:

Mathillie Gerbrandy (voorzitter),
ds. Hans de Waal (predikant),
Janny van der Molen (ouderling, scriba),
Hotze Punter (diaken),
Baukje Louwsma (ouderling-kerkrentmeester).

 
terug