Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
3 apr    €60,40 Kerk in Actie: Moldavië
10 apr  €60,41 Regionaal: Kinderen in armoede
14 apr  €155,60 Werelddiaconaat: Indonesië
17 apr  €128,60 Werelddiaconaat: Libanon
24 apr  €65,60 Binnenlands diaconaat: AZC
1 mei   €42,20 Regionaal: Budgetmaatjes Friesland
De diaconie heeft indien nodig de collecteopbrengsten aangevuld tot €100. We bedanken ook allen die hun gaven geven via een bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen: het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad.

Collectedoelen
15 mei Binnenlands diaconaat: de Glind
22 mei Diaconie
26 mei Kerk in Actie: Mensenkinderen
29 mei Noodhulp Oekraïne
5 juni   Kerk in Actie: Zuid-Afrika
12 juni Minimacamping A. Weima, Opeinde

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 3 apr. mw. Y. Gerbrandy-Odolphie, Skieppeleane; 10 apr. dhr. en mw. Seffinga-de Boer, Smidstrjitte; 14 apr. dhr. H. Kuipers en mw. M. van de Veght, Roordastrjitte en aan dhr. en mw. Feenstra-Hazenberg, Hoedemakersstrjitte; 17 apr. dhr. en mw. Bootsma-Mollema, Botniastrjitte; 24 apr. dhr. F. Hoogma, Roordastrjitte; 1 mei dhr. en mw. Makkink-van Dam, Sneek.

Legen verjaardagbusjes
De diaconie wil graag de verjaardagbusjes legen. Daarom vragen we de lopers om de busjes vóór 25 mei a.s. in te leveren bij Cor Feenstra, Ingenawei 14. Alvast bedankt!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
terug