Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten:
02 april € 81,55          Kledingbus Sûd West Fryslân
06 april € 145,90        De Schuilplaats Sneek
09 april € 126,15        Werelddiaconaat Moldavië
16 april € 86,10          Kinderhulp
23 april € 70,25          Camping Appie Wijma Harkema
30 april €49,60           Zending over Grenzen Albanië
Hartelijke dank voor uw/jullie gaven

Bloemengroet
De bloemen uit de kerkdienst zijn met een hartelijke groet gegaan naar: 2 april Yvonne Feenstra-Altenburg Singel, 6 april Witte Donderdag mevr. A.H. Feenstra-Robijn Bolsward en mevr. A. Lycklama à Nijeholt-Ykema Bolsward, 9 april Fam. Breeuwsma-Gerlofs Hoedemakerstrjitte, 16 april mevr. A. Reijenga-Abma Wommels, 23 april dhr. A. Gerbrandy Bolsward, 30 april Fam. Bootsma-Mollema Botniastrjitte.

Bloemenbusje
U kunt uw bloemenbusje (verjaardagsbusje) inleveren bij Cor Feenstra op dinsdag 30 mei tussen 10.00 en 12.00 uur.

Namens de diaconie Anita Hofstra- Spijksma
 
terug