Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
01 okt.  € 59,00 Werelddiaconaat Kerk en Israël
08 okt. € 58,90 Artsen zonder Grenzen
15 okt. € 62,65 Stichting Wilde Ganzen
22 okt.  € 87,15 Werelddiaconaat Indonesië
Hartelijk dank voor uw/jullie gaven!

Bloemengroet
De bloemen uit de kerkdienst zijn met een hartelijke groet gegaan naar:
01 oktober Fam. Makkink, Sneek.
08 oktober Dhr. G.H. Gerbrandy, Koarnleane.
15 oktober Mevr. H. Beuckens-Winia, Tramstrjitte.
22 oktober Dhr. F. Louwsma, Tramstrjitte.

Koffie/ Ontmoetingsochtend
Op woensdag 8 november organiseert de diaconie de eerste koffieochtend. Op deze morgen hebben we de kaarsenmaker Vonk! uitgenodigd. Tevens kunt u ook kaarsen kopen.
U bent van harte welkom om 10.00 uur in de Mande.

Open maaltijd
De 2e open maaltijd, is op dinsdag 14 november, in consistorie van de kerk
U kunt zich weer opgeven op het formulier achter in de kerk of bij Anita Hofstra.

Namens de diaconie,
Anita Hofstra
terug