Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
23 mei €43,25 Kerk in Actie: Egypte
30 mei €44,20 Vakantieweek Wezep
6 juni   €35,75 Kerk in Actie: Oeganda
13 juni €47,35 Kerk in Actie: Griekenland
20 juni €41,10 Stichting St. Maarten, Sneek
27 juni €60,15 Kerk in Actie: Gaza
De diaconie heeft de collecten aangevuld tot €100. We bedanken ook allen die hun gaven geven via een bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen, het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad ( graag onder vermelding van het collectedoel).
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
11 juli Kerk in Actie: beter inkomen voor Javaanse boeren
18 juli Diaconie in Nijland
25 juli Diaconie in Nijland
1 aug   Diaconie in Nijland
8 aug   Diaconie in Nijland
15 aug Zomerzending: Pakistan
22 aug Diaconie in Nijland
29 aug Artsen zonder Grenzen
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 30 mei mw. M. Suierveld-van der Wolf, Hoedemakersstrjitte; 6 juni dhr. en mw. Bootsma-Mollema, Botniastrjitte; 13 juni dhr. F. Boschma, Bolsward; 20 juni dhr. S. Feenstra, Bolsward; 27 juni Glenna van Dijkhuizen, F. Hokwerdastrjitte; 4 juli dhr. L.S. Makkink, Sneek.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
terug