Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
10 juli €110,65 Hulp bij handicap Indonesië
17 juli €86 World Servants
31 juli €106,55 Diaconie Nijland
14 aug €103 Kerk in Actie: Zending Egypte
Dank voor uw gaven!

Collectebestemmingen
4 sept  Werelddiaconaat: Myanmar
11 sept Kinderen en Armoede in Fryslân
18 sept Kerk in Actie: Zending Syrië, de kerk als plek van hoop en herstel
25 sept Kerk in Actie: Zending Columbia, vrouwen als vredestichters
2 okt    Kerk en Israël
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 10 juli mw. F. Wiersma-Faber, Hottingawei; 17 juli mw. H. Beuckens-Winia, Tramstrjitte; 31 juli dhr. en mw. Bootsma-Mollema, Botniastrjitte; 14 aug mw. A. Spijksma-Piersma, Hottingawei.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
terug