Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
07 april €58,00 Kledingbus Súdwest Fryslân
14 april €61,65 Kerk in Actie Rwanda
21 april.€56.35 Aanloophuis Leeuwarden        
05 mei  €75,30 Kerk in actie Oekraïne
De collectes zijn inclusief QR betalingen.
Hartelijk dank voor uw/jullie gaven

Bloemengroet
De bloemen uit de kerkdienst zijn met een hartelijke groet gegaan naar:
07 april Lodewijk Albada, Ingenawei
14 april dhr. Hessel van der Burg, Botniastrjitte
21 april mevr. A. Feenstra-Robijn, Bolsward
05 mei mevr. Ellis de Raad, Ingenawei

Bloemenbusjes
De bloemenbusjes zijn geleegd, de inhoud ervan is voor de bloemen die iedere zondag in de kerk staan. De opbrengst is €392,60. De diaconie wil de gevers en degene die met het busje liepen bedanken voor deze mooie opbrengst. Enkele dames hebben zich hiervoor heel veel jaren ingezet.

Open Maaltijd
Op dinsdag 9 april hebben we de laatste maaltijd van dit seizoen gehad. Maaltijden waaraan iedereen in Nijland kan deelnemen. Afgelopen winterseizoen heeft iedereen erg genoten van de heerlijke maaltijden en het gezellige samenzijn 

Namens de diaconie Anita Hofstra
 
terug