Over onze Protestantse Gemeente te Nijland

Zegel van de Protestantse Kerk Nijland
Over onze Protestantse Gemeente te Nijland
Sinds 2011 is de voormalige hervormde gemeente van Nijland omgevormd tot een protestantse gemeente. De hervormde gemeente had een confessionele identiteit. Negentiende eeuwse kerkscheuringen, de Afscheiding in 1834 en de Doleantie in 1886, zijn aan de gemeente van Nijland voorbijgegaan. De beweging van de Doleantie, die de Hervormde Kerk terug wilde voeren naar de uitgangspunten van de vroegere Gereformeerde Kerk, had wel veel  sympathie in het dorp, maar kreeg door de invloed van de toenmalige predikant, dr. Ph.J. Hoedemaker, geen voet aan de grond. In de twee jaren dat dr. Hoedemaker er predikant was, van 1888 tot 1890, kon een kerkscheuring in het dorp worden voorkomen.

En zo staat in Nijland dus nog steeds één kerk en is er één kerkelijke gemeente, vanaf 2011 officieel de “Protestantyse gemeente te Nijland’. De gemeente is altijd zelfstandig geweest en dus nooit gecombineerd geweest met gemeenten in omliggende dorpen.
 
In de historische Nicolaaskerk komt de gemeente op zondagen en  kerkelijke feestdagen samen om God te ontmoeten, te luisteren naar zijn Woord en de verkondiging van de Blijde Boodschap, om de sacramenten te vieren, te zingen en te bidden. In het kerkgebouw voelen we ons verbonden met de traditie van ons geloof, maar staan we tegelijk ook met beide benen in onze tijd. Alle kerkelijke vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten vinden plaats in de consistorie, in het afgesloten koor van de kerk.
 
Wij zijn een levende en levendige gemeente, waarin jong en oud bij elkaar komen. We proberen op verschillende manieren samen ons geloof in God te beleven en dat ook vorm te geven in ons leven en in onze leefomgeving. Wij ondervinden dat die snel veranderen. We zoeken daarom ook naar vernieuwing, die het geloof levend houdt en willen een open en meelevende gemeenschap zijn in onze dorpssamenleving.
 
Op deze weg hopen wij met oog voor elkaar wegen te vinden om te gaan. Dit alles tot eer van God, die in Jezus ons is voorgegaan op de weg naar Hem. Op een wand in de consistorie staan de woorden uit Hosea 10:12a, een oproep van God, die past bij de gemeente van Nijland: ‘Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land.’
terug