Sparen voor Kerk in Actie Sparen voor Kerk in Actie
Het resultaat van de spaaractie in Nijland voor “Kerk in Actie” was weer overweldigend. Over de periode van mei 2022 tot mei 2023 was de opbrengst als volgt: 40.005 postzegels, 5.939 kaarten, 134 munten, 57 geboortekaartjes, 53 cartridges en 7 mobieltjes. Hierin is ook de opbrengst van de spaaractie in de protestantse gemeente van Heeg begrepen en bijdragen van inwoners van Oosthem. Een speciale vermelding verdient onze oud-dorpsgenoot mevrouw T. Adema-Smit die in haar tegenwoordige woonplaats Wommels heel actief is voor de spaaractie. Allen die hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt.
In 2022 was de totale opbrengst landelijk € 24.429,68 via postzegels en kaarten en
€ 3.204,30 via cartridges en mobieltjes. Ook buitenlands geld en geboortekaartjes leveren geld op.
Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en komt ten goede aan projecten voor de naaste dichtbij en ver weg. Met de opbrengst van de spaaractie kunnen weer veel mensen worden ondersteund.
Nogmaals dank voor uw medewerking en betrokkenheid.
Antsje van Popta

 
terug