Sytze ten Hoeve lezing 10 maart 2024 'Fryske Pastorieën' Sytze ten Hoeve lezing 10 maart 2024 'Fryske Pastorieën'
Sytse ten Hoeve lezing ‘Friese Pastorieën’

Op zondag 10 maart 2024 organiseert SCANN (Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland)
de derde Sytse ten Hoeve lezing. Deze keer komt Albert Reinstra, bouwhistoricus en senior-specialist kerkelijke bouwkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vertellen over de dorpspastorieën in Fryslân, specifiek over de bouwkunst en interieurs door de eeuwen heen. 
Albert Reinstra zal ingaan op de Friese dorpspastorieën, een onderwerp dat Sytse ten Hoeve (oud-dorpsgenoot en naamgever van deze lezingenreeks) zeer ter harte ging. Niet alleen vanwege de markante bewoners, de priesters en predikanten, maar vooral ook vanwege de bouwkunst en de interieurs. Aan de hand van de bijzondere en oude pastorie in Nijland worden vergelijkingen gemaakt met andere Friese voorbeelden. De laatmiddeleeuwse resten van pastorieën van de priesters komen aan de orde, net als de vele fraaie en statige ambtswoningen voor de protestantse dominees daarna. Wat beoogden de opdrachtgevers. En wie waren ze.

Van harte welkom!
Wanneer: zondag 10 maart 2024
Plaats: Nicolaaskerk – Nijland
Tijd: inloop vanaf 15.00 uur, start lezing 15.15 uur
Entree: 5 euro inclusief koffie/thee

SCANN – Engelina Lever, Hans de Jong, Geartsje Tjeerdema, Petra van der Wal en Lysbeth Andela
 
terug