Algemene informatie, tarieven begraafplaats Algemene informatie, tarieven begraafplaats
Tarieven begraafplaats vanaf: 01-11-2023

Aankoop recht van begraven: per graf € 125;
urnenruimte t.b.v. urnenbak is 50%;
urnenzuil zonder urnenruimte is 30%.

Openen en sluitengraf € 800 en geldt voor leden van de begrafenisvereniging DLE en Nijlanders. Voor het openen en sluiten  van een urnengraf € 100 voor leden en Nijlanders.
Kosten grafbrief € 25.
Afkoopbedragen/vooruitbetaalde grafrechten op aanvraag beschikbaar. 
Jaarlijkse grafrechten: per graf € 18,05; urnengraf € 9,10; grafzerk € 7,60; per bed per graf € 14,80.

Aldus vastgesteld door het college van kerkrentmeesters op 1 oktober 2023
terug