Algemene informatie, tarieven begraafplaats Algemene informatie, tarieven begraafplaats
Tarieven begraafplaats vanaf: 01-01- 2016

Aankoop recht van begraven: per graf € 125;
urnenruimte t.b.v. urnenbak is 50%;
urnenzuil zonder urnenruimte is 30%.
Openen en sluitengraf € 600.
Voor leden van de begrafenisvereniging DLE
en Nijlanders € 300 en voor het
openen en sluiten urnengraf € 100 voor leden en Nijlanders.
Kosten grafbrief € 25.
Kosten afkoop grafrechten voor 30 jaar met onderhoud:
enkelgraf € 1850 en dubbelgraf € 2550.  
Afkoop 25 jaar grafrechten zonder onderhoud € 725
Jaarlijkse grafrechten;
per graf € 14,60;
urnengraf € 7,30;
grafzerk € 6,10;
per bed per graf € 12,35

vastgesteld door het college van kerkrentmeesters op 1 februari 2016
terug