Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Pastoraal bezoekwerk
De eerste twee maanden zitten erop. Intussen heb ik honderd  mensen mogen bezoeken. Een groot voorrecht! Mensen van de kerk én daarbuiten.
Waarom doen we dat in de kerk?
De formele reden voor het pastorale werk van de gemeente staat in de kerkorde van de PKN als volgt omschreven: “De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.
We vinden het belangrijk dat mensen zich ‘gezien en gehoord’ weten, door God en door elkaar. Dat vraagt van ieder gemeentelid een actieve en betrokken houding naar de ander
Wij zijn Gods oren en ogen, Gods handen en voeten in deze wereld. Gastvrijheid, vriendelijkheid en barmhartigheid zijn waarden van waaruit we ons pastoraat willen vormgeven.”


Als predikant geloof ik daarbij in de drie A’s van Aandacht, Alertheid en Aanspreekbaarheid.
Bij oprechte aandacht gaat het om het delen van zorgen én van bemoediging en van inspiratie door het geloof.
Bij alertheid gaat het om zó goed opletten en luisteren naar elkaar, dat ook de diepere vitale thema’s aan de orde kunnen komen.
Bij aanspreekbaarheid gaat het om het besef dat wij in de pastorale ontmoeting kunnen worden aangesproken door méér dan het gewone: dat we elkaar mogen zien in het licht van Christus.
Om elkaar gemakkelijk te kunnen bereiken laat ik overal mijn kaartje achter. Zowel bij een open als bij een gesloten deur. Het werkt goed: zo weten we elkaar nog beter te vinden. Ik ben tenslotte ‘vertegenwoordiger’.

Bericht van overlijden
Op dinsdag 3 januari is ons gemeentelid en dorpsgenoot Jouke Huitema op 84 jarige leeftijd overleden. In het volgende Ringblad zal een in memoriam komen te staan.

Op donderdag 19 januari om 19.30 uur is er in de consistorie van de kerk een “Omtinkers” avond waarin alle (bezoek) vrijwilligers van harte welkom zijn die op papier staan als HVD er, de vrijwilliger die al bezoekt brengt, en de vrijwilliger die dit ook wel zou willen gaan doen! Van harte welkom!

Aan tafel
Aan tafel zijn we welkom en er is plaats voor iedereen, voor jong en oud. “Aan tafel” is het jaarthema van de PKN. In februari 2023 willen we hier graag aan meedoen en in groepjes samen gaan eten bij iemand thuis. Je kan gastheer/gastvrouw zijn of je komt als gast. Noteer alvast de datums: 21, 22 en 23 februari 2023. Op zondag 12 maart sluiten we dit project af met een feestelijke viering, waarin samen eten en samen delen centraal zal staan.
Binnenkort kunt u/jij een folder in de brievenbus verwachten voor opgave.

Open kerk
De kerk is er voor het hele dorp: als gebóuw en als geméénschap van mensen. Kortjakje gaat alleen ´s zondags naar de kerk, maar er zijn ook mensen die het fijn vinden dat de kerk op een doordeweekse dag open is. In de afgelopen tijd was de Nicolaaskerk op woensdagochtend open. Daar werd de laatste tijd steeds minder gebruik van gemaakt. 

Toch vraagt de kerkenraad zich af of er behoefte is bij de mensen in Nijland en omstreken om op een andere tijd de kerk binnen te gaan. Want de kerk is en blijft een ruimte van rust en stilte, bezinning, ontmoeting, om een kaars aan te steken, te lezen, voor gesprek of een gebed. Een plek om tot je zelf te komen, tot elkaar of tot God. Stelt u het op prijs als de kerk op een bepaald moment open is? We horen het graag.

Met een hartelijke groet van dominee Jur Majoor

Kopij voor het volgende Ringblad ( 12 februari t/m 5 maart) graag voor donderdag 5 januari opsturen naar scriba Janny van der Molen (protestantsekerknijland@gmail.com)
 
terug