Van de kerkenraad en predikant Ds. Jur Majoor

Van de kerkenraad en predikant Ds. Jur Majoor
Dragen

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.


Judith Herzberg

‘Dragen’ is een kernwoord in mijn geloofsbeleving. Je opgetild weten als het leven wel eens zwaar is, geeft een mens goede moed. En die ervaring wens ik iedereen toe. Daarom in deze zomertijd twee prachtige gedichten over ‘dragen’.  
‘Er is nog zomer genoeg.’ Dat klinkt hoopvol. Het gaat over leven in een tijd van licht en warmte, maar ook over lícht leven, niet ‘loodzwaar tillen’. Dat is gezwoeg.
‘Er is nog zomer genoeg.’ Dat klinkt ontspannen en als een belofte voor de toekomst.
De uitdrukking ‘Op handen dragen’ komt uit de bijbel. In psalm 91 staat: ‘Want de Heer stuurt zijn engelen. Zij zullen je altijd beschermen, waar je ook bent. Hun handen zullen je dragen, zodat je niet struikelt.’
Mensen kunnen elkaar ook dragen. Dat gebeurt letterlijk als iemand zichzelf niet meer kan dragen. Dan zijn er – als het goed is – sterke, liefdevolle handen, schouders of armen.
Wij worden vanaf ons prille begin gedragen in de moederschoot. En, eenmaal geboren, ‘draagt Hij ons leven dag aan dag’. En als wij mensen elkaar niet zelf meer kunnen dragen bij ziekte of sterven, dan draagt Hij ons ‘door de diepte heen’ aan het einde van ons leven (psalm 68). De oude psalmen zijn nog steeds bijzonder troostrijk. Wij zijn geroepen om elkaar te dragen omdat wij gedragen wórden.   

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Huub Oosterhuis

Een hartelijk groet,
Ds. Jur Majoor


Pastorale zaken vindt u in bijgaande link http://www.kerknijland.nl/gemeente

Lees ook de brief van Classis Fryslân via deze link!
terug