Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Voorjaarszendingsweek collecte is van 5 t/m 12 maart 2023!

Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Samen bijbel lezen opent deuren.

Namens de zendingscommissie: Cor Feenstra
 
terug