Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Opbrengst voorjaarszendingsweek 3 t/m. 10 maart 2024.

Het doel van de voorjaarszendingsweek is Libanon: Predikanten opleiden voor het midden oosten. In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. de Near East School of Theology in Beiroet leidt  predikanten op voor het hele Midden Oosten  en geeft bijscholing aan voorgangers.Het theologische opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio onder steunen.Zie voor meer informatie: kerkinactie.nl/onderwijslibanon.deze collecte bevelen we van harte bij U aan ,samen zijn we kerkinactie.

Van de zendingscommissie: de opbrengst van de voorjaarszendingsweekcollecte Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten is € 649,60 dit is inclusief de kaarsenstandaard in de kerk en de zendingsbussen in de voorkerk. Iedereen de gevers en de collectanten bedankt voor deze mooie opbrengst.

De zendingscommissie Nijland bestaat dit jaar 85 jaar, de zendingscommissie werd in 1939 opgericht onder leiding van ds. Post.danzij de gevers en de collectanten kunne we doorgaan.de zendingscommissie gelooft in delen, geinspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is.Ook in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Namens de commissie: Cor Feenstra
terug