Van de zendingscommissie Van de zendingscommissie
Pinksterzendingsweek collecte 28 mei tot 4juni!

Dit jaar wordt de pinksterzendingsweek collecte niet als deur collecte gedaan. De pinksterzendingscollecte wordt in de kerkdienst van pinksterzondag 28 mei in de kerk gedaan.
U kunt en mag uw gift ook geven op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 78 RABO 0142339652.
Van harte aanbevolen.
De zendingscommissie komt graag in november weer bij U langs voor de najaarszendingsweek collecte. 

De opbrengst van de voorjaarszendingsweek collecte: Samen bijbel lezen opent deuren in Palestina” is 534,12 euro.
De zendingscommissie bedankt de gevers en de collectanten voor deze mooie opbrengst.

Namens de commissie: Cor Feenstra
terug