Algemeen Algemeen

Pastoraat

De ouderlingen van onze gemeente zijn

Petra van der Wal
Janny van der Molen
Korrie Tjalsma
Wytske Tjalsma
Mathillie Gerbrandy (voorzitter Kerkenraad)

In de kerk zien we om naar elkaar, zoals de Goede Herder omziet naar zijn schapen (Johannes 10). Er zijn vier ouderlingen en de predikant die de tijd nemen om te luisteren, met wie je lief en leed kunt delen, en die met u of jou stil willen staan bij het wonder van God en ons eigen leven. Als er iets ingrijpends gebeurt, of bij ziekte en rouw, is het goed om met iemand te kunnen praten. Neem gerust contact op met de predikant of een van de ouderlingen.


Mail van de kerk:  Protestantsekerknijland@gmail.com

terug