Welkom op de website van de Protestantse Kerk Nijland.

Nicolaaskerk in het vroege voorjaar
Welkom op de website van de Protestantse Kerk Nijland.

Op de website van de Protestantse Kerk Nijland kun je/kunt u alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 

Zet hem in je/uw favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! 
Zoals u kunt zien is de site volop in bewerking, maar blijft voor een ieder beschikbaar. Hierdoor wordt hij ook op mobiele apparaten goed te lezen.

Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: 

Tot ziens in onze kerk!
 

 
Van de predikant Van de predikant

Lees hier de bijdrage van Ds. Hans de Waal: 
http://www.kerknijland.nl/gemeente

 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie

Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie

 
Kerstviering HVG Kerstviering HVG

Kerstwijding H.V.G.
Vrijdagmiddag 15 december om 17.00 uur bent u van harte welkom om met elkaar het kerstfeest te vieren. Kerstfeest is het feest voor iedereen. ‘Wees stil en kom wat dichterbij dit kind van Bethlehem. Het einde en begin is Hij: Alfa en Omega’. U kunt zich opgeven tot 11 december bij mw. Tine Adema (569595). Wilt u graag opgehaald worden of heeft u een bepaald dieet? Zeg het er even bij. Vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom in de Mande en wordt u ontvangen met een kopje koffie. Om 17.00 uur beginnen wij met de kerstviering en om ong. 18.00 uur sluiten wij de avond af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Wij hopen u op 15 december te ontmoeten!
Een hartelijke groet namens alle H.V.G.-leden, Beitske Breeuwsma.
 

 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!

Elke zondag hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen

 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters

 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie

Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie

 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten

Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers