Tarieven gebruik kerkgebouw Tarieven gebruik kerkgebouw

Huur kerkgebouw bij huwelijk of begrafenis € 225,-.per dienst.
Koster € 110,- bruto per dienst. Organist € 110,- bruto per dienst. Gebruik bediende beamer € 125,- per dienst, en inclusief powerpoint presentatie € 225,-.

Indien de overledene verbonden was aan de kerkelijke gemeente te Nijland en deze financieel ondersteunde, mogen nabestaanden gebruik maken van het kerkgebouw tegen een gereduceerd huurtarief.
Huur kerkgebouw € 125 per dienst.
Koster € 110,- bruto per dienst. Organist € 110,- bruto per dienst. Gebruik bediende beamer € 125,- per dienst, en inclusief powerpoint presentatie € 225,-.

 
Voor overig gebruik kerkgebouw of consistorie dient contact opgenomen te worden met de kerkrentmeesters. Deze beslissen over toestemming hiervoor.

Huur kerkruimte € 60,- per dagdeel.

Huur consistorie € 30,- per dagdeel.

koffie/thee  € 2,00 per persoon.
frisdrank   € 2,00 per persoon.

 
SCHENKING GERBRANDY-FAMILIEBIJBEL

De Gerbrandy statenbijbel
SCHENKING GERBRANDY-FAMILIEBIJBEL
Eind maart 1978 werd de historische kanselbijbel gestolen uit onze kerk. Door een royale geste van oud-gedeputeerde Harmen Martens Gerbrandy uit Sneek, die afkomstig was uit Nijland, kreeg de kerk daarna de historische Statenbijbel van de familie Gerbrandy in bruikleen om als kanselbijbel te dienen, zolang de gestolen Statenbijbel niet was teruggekeerd. Jarenlang heeft de Gerbrandy-familiebijbel uit 1864 zijn vaste plaats gehad op de preekstoel. De bijbel was gevat in een geheel lederen band en voorzien van koperen sloten en hoeken. Na verloop van tijd werd de toestand van het kostbare boekwerk minder en belandde het in de kluis. Op de preekstoel kwam een bijbel in de nieuwe vertaling. De gestolen kanselbijbel is nooit teruggekomen.
 
lees meer »
 
Boek Nicolaaskerk te Nijland Boek Nicolaaskerk te Nijland
Vrijdag 11 april 2014 – een prachtige voorjaarsavond – de kerkklokken beierden over Nijland. Speciale genodigden, gemeenteleden en dorpsgenoten, zo’n tweehonderd in totaal, waren naar de kerk gekomen om de officiële presentatie van het door Sytse ten Hoeve geschreven boek “De Nicolaaskerk van Nijland” bij te wonen. Het werd een feestelijke en stijlvolle bijeenkomst, waarin woorden van dank en waardering werden gesproken aan het adres van Sytse ten Hoeve voor het door hem tot stand gebrachte werk: een monumentaal boek over ons monumentale kerkgebouw. Het boek bevat een uitputtende en boeiende beschrijving  van de kerk door de eeuwen heen en is rijk geïllustreerd. Maar het gaat niet alleen over de (bouw)geschiedenis van de kerk, ook het kerkelijk leven en het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp komen er uitvoerig in aan de orde.
We voelen ons buitengewoon verrijkt met het prachtige en indrukwekkende door Sytse ten Hoeve geschreven boek, dat van blijvende waarde is niet alleen voor onze kerkelijke gemeente maar ook voor de hele dorpsgemeenschap.
Het boek is in Nijland verkrijgbaar bij de familie Van Popta, Singel 14 / tel. 569756 / e-mail: t.e.vanpopta@gmail.com. Het kost € 27,50. Graag contant en gepast betalen.