Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Collecteopbrengsten:
16 juni €61,80
23 juni €36,40
30 juni €53,65
07 juli €147,10
Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar gaven.

Namens het College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Nijland
Sikke Beuckens

 
lees meer »
 
Tarieven grafrechten per 1-1-2023 Tarieven grafrechten per 1-1-2023
Grafrechten begraafplaats Nijland per 1-1-2023

Aankoop recht  van begraven:
Enkel graf:         € 150,00
Dubbel graf       €  300,00
De aankoop recht van begraven is aan voorwaarden verbonden. Inlichten hierover bij de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Nijland.  

Jaarlijkse grafrechten :
Enkel zonder grafzerk € 18,05 per jaar  
Dubbel graf, zonder grafzerk € 36.10 per jaar
Enkel graf met staande grafzerk € 25,65 per jaar
Dubbel graf met een staande grafzerk € 43,70 per jaar
Enkel graf met staande grafzerk en voorplaat: € 40,50 per jaar
Dubbel graf met staande grafzerk en voorplaat: € 63,40 per jaar

Vooruitbetaling:
De grafrechten kunnen eventueel voor maximaal 20 jaar vooruit worden betaald.  Idem grafrechten, inclusief onderhoud grafsteen.
Tarieven op aanvraag beschikbaar.
 
 
Algemeen Algemeen

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. Dat kerk, pastorie en begraafplaats netjes worden onderhouden.

Leden kerkrentmeesters:

De heer J. Giliam  (voorzitter)
De heer R. Lycklama à Nijeholt  (secretaris)
De heer S. Beuckens (penningmeester)
De heer J. Bakker

 

 
Vastgesteld beleidsplan 2020-2023 Vastgesteld beleidsplan 2020-2023
De Kerkenraad heeft voor de komende 4 jaar het beleidsplan van onze kerk weer geactualiseerd. Hier kunt u het vinden en bestuderen. Vragen en reacties zijn altijd welkom bij Kerkenraad en predikant. Veel leesplezier!

Link naar beleidsplan 2020-2023