Gemeenteberaad en toekomst pastorie!

Gemeenteberaad en toekomst pastorie!
Op 23 april jl. was er na afloop van de kerkdienst het gemeenteberaad. Het verslag hiervan kunt u lezen via deze link.
Tijdens dit beraad is er door de kerkrentmeesters informatie gegeven over de toekomst van de pastorie.
Een korte samenvatting van deze informatie kunt u lezen via deze link.
Na eerdergenoemd gemeenteberaad heeft de Kerkenraad besloten het volgende gemeenteraad vooreerst uit te stellen. De uitkomst van het beraad vraagt meer tijd dan eerst was voorzien.
Zodra de Kerkenraad zo ver is, zal er een nieuwe datum voor een volgend gemeenteberaad worden gecommuniceerd.
Heeft u tussentijds vragen aan de Kerkenraad over het onderwerp pastorie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de voorzitter of scriba van de kerkenraad.
 
 
Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland

Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 
Zet hem in je favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! De site is op mobiele apparaten goed te lezen!
Onze kerkdiensten kun je altijd terugkijken en/of live volgen via:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824
Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: Protestantsekerknijland@gmail.com
Tot ziens in onze kerk!
 
 
Van de kerkenraad en predikant Ds. Jur Majoor

Van de kerkenraad en predikant Ds. Jur Majoor
Dragen

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.


Judith Herzberg

‘Dragen’ is een kernwoord in mijn geloofsbeleving. Je opgetild weten als het leven wel eens zwaar is, geeft een mens goede moed. En die ervaring wens ik iedereen toe. Daarom in deze zomertijd twee prachtige gedichten over ‘dragen’.  
‘Er is nog zomer genoeg.’ Dat klinkt hoopvol. Het gaat over leven in een tijd van licht en warmte, maar ook over lícht leven, niet ‘loodzwaar tillen’. Dat is gezwoeg.
‘Er is nog zomer genoeg.’ Dat klinkt ontspannen en als een belofte voor de toekomst.
De uitdrukking ‘Op handen dragen’ komt uit de bijbel. In psalm 91 staat: ‘Want de Heer stuurt zijn engelen. Zij zullen je altijd beschermen, waar je ook bent. Hun handen zullen je dragen, zodat je niet struikelt.’
Mensen kunnen elkaar ook dragen. Dat gebeurt letterlijk als iemand zichzelf niet meer kan dragen. Dan zijn er – als het goed is – sterke, liefdevolle handen, schouders of armen.
Wij worden vanaf ons prille begin gedragen in de moederschoot. En, eenmaal geboren, ‘draagt Hij ons leven dag aan dag’. En als wij mensen elkaar niet zelf meer kunnen dragen bij ziekte of sterven, dan draagt Hij ons ‘door de diepte heen’ aan het einde van ons leven (psalm 68). De oude psalmen zijn nog steeds bijzonder troostrijk. Wij zijn geroepen om elkaar te dragen omdat wij gedragen wórden.   

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Huub Oosterhuis

Een hartelijk groet,
Ds. Jur Majoor


Pastorale zaken vindt u in bijgaande link http://www.kerknijland.nl/gemeente

Lees ook de brief van Classis Fryslân via deze link!
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke eerste zondag van de maand hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen

 
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen.
Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52.
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers