zondag 12 maart 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst 3e zondag van de 40 dagen tijd
Voorganger(s): Ds. J.G. Majoor te Sneek
Organist: Sietze Kraak

Collecte         
1. Omzien naar gevangenen
2. Kerk
Koffiedrinken na de dienst ( neem wat lekkers mee- zie hieronder)
Kindernevendienst
 

terug