Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Op zondag 19 november is er na de dienst gemeenteberaad. Hierin zal o.a. de begroting 2024 van onze gemeente worden besproken en toegelicht. In de week erna, zal de begroting ter inzage liggen bij Sikke Beuckens, Koarnleane 25 in Nijland. Vooraf graag even een afspraak met hem maken via telefoonnummer 06-251534445.
Daarna kan de begroting in de kerkenraadsvergadering van december worden besproken en vastgesteld.

Collecteopbrengsten
01 okt.  € 46,90
08 okt. € 48,95
15 okt. € 59,00
22 okt.  € 59,00 Kerk en € 44, 00 Kinderkerk
29 okt. € 80,00 Kerk en € 73, 75 Bijbelgenootschap
Hartelijk dank voor uw/jullie gaven!

Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar gaven.
Namens de kerkrentmeesters Sikke Beuckens
 
lees meer ยป
 
Tarieven grafrechten per 1-1-2023 Tarieven grafrechten per 1-1-2023
Grafrechten begraafplaats Nijland per 1-1-2023

Aankoop recht  van begraven:
Enkel graf:         € 150,00
Dubbel graf       €  300,00
De aankoop recht van begraven is aan voorwaarden verbonden. Inlichten hierover bij de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Nijland.  

Jaarlijkse grafrechten :
Enkel zonder grafzerk € 18,05 per jaar  
Dubbel graf, zonder grafzerk € 36.10 per jaar
Enkel graf met staande grafzerk € 25,65 per jaar
Dubbel graf met een staande grafzerk € 43,70 per jaar
Enkel graf met staande grafzerk en voorplaat: € 40,50 per jaar
Dubbel graf met staande grafzerk en voorplaat: € 63,40 per jaar

Vooruitbetaling:
De grafrechten kunnen eventueel voor maximaal 20 jaar vooruit worden betaald.  Idem grafrechten, inclusief onderhoud grafsteen.
Tarieven op aanvraag beschikbaar.
 
 
Algemeen Algemeen

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. Dat kerk, pastorie en begraafplaats netjes worden onderhouden.

Leden kerkrentmeesters:

De here R. Lycklama à Nijeholt  
De heer S. Beuckens 
De heer J. Bakker  (penningmeester)
De heer J. Giliam  (secretaris)

 

 
Vastgesteld beleidsplan 2020-2023 Vastgesteld beleidsplan 2020-2023
De Kerkenraad heeft voor de komende 4 jaar het beleidsplan van onze kerk weer geactualiseerd. Hier kunt u het vinden en bestuderen. Vragen en reacties zijn altijd welkom bij Kerkenraad en predikant. Veel leesplezier!

Link naar beleidsplan 2020-2023