zondag 31 oktober 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Mw. H. Plantinga-Folkertsma te Workum
kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Collecte          Kerk
Uitgangscollecte         Kerk in Actie: Kameroen

 

terug