zondag 29 mei 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): Mevr. H. Plantinga-Folkertsma te Workum
Organist: Taeke van Popta

Collecte          1. Noodhulp Oekraïne 2. Kerk
Uitgangscollecte        JOP jeugdwerk
Koffiedrinken na de dienst

terug